Родителска среща

Уважаеми родители,
на 09.09.2014 г.( вторник ), от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за Подготвителна група  и Първи клас към Основно училище "Васил Левски", гр. Пловдив!

Заповядайте!

В класирането от НВО, ОУ "Васил Левски" е на 34 място от 145 училища в област Пловдив!

                         Уважаеми родители,

                          На 06.06.2014 год. /петък/ от 17:30 часа ще се проведе родителска среща в занималнята на ПГ. Ще бъдат обсъдени важни организационни въпроси. Очакваме Ви!