Спортен празник ,с.Оризари, 22.04.2014 г. и Двореца Кричим